Naše služby

Poskytujeme hygienický servis a úklidové služby v administrativních budovách, sídlech institucí, veřejných budovách i v soukromých objektech. Nabídku našich služeb a cen vypracujeme na míru Vašemu objektu! Neváhejte nás kontaktovat ZDE.

Hlásíme se k principům sociálního podnikání:

 • Sleduje společensky prospěšný cíl zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce, který je naplňován prostřednictvím konkrétních aktivit. Osoby z cílových skupin tvoří alespoň 30 % pracovníků sociálního podniku, musí být s nimi uzavřena pracovní smlouva nebo dohoda o pracovní činnosti.
 • Sleduje sociální prospěch – zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce; účast zaměstnanců a členů na směřování podniku; důraz na rozvoj pracovních kompetencí znevýhodněných zaměstnanců.
 • Sleduje ekonomický prospěch – více než 50 % případného zisku je používáno přednostně pro rozvoj sociálního podniku a/nebo pro naplnění společensky prospěšných cílů; nezávislost (autonomie) v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích nebo zřizovatelích, včetně hl. m. Prahy a městských částí hl. m. Prahy; alespoň minimální podíl tržeb z prodeje výrobků a služeb (zpravidla min. 30 %) na celkových výnosech; schopnost zvládat ekonomická rizika.
 • Sleduje environmentální a místní prospěch – přednostní uspokojování potřeb místní komunity a místní poptávky; využívání přednostně místních zdrojů; zohledňování environmentálních aspektů výroby i spotřeby; spolupráce sociálního podniku s místními aktéry.

 • Náš podnik můžete podpořit na transparentní účet ZDE. Pro jakékoliv další dotazy nás prosím kontaktujte.

  Náš sociální podnik byl podpořen v rámci výzvy č. 38 - Podpora vzniku a rozvoj sociálních podniků a chráněných pracovišť, z Operačního programu Praha pól růstu ČR pod číslem projektu CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0000859. Tato podpora byla z 50 % financována EU a z 50 % Magistrátem hl. m. Prahy. Naším cílem je zaměstnávat osoby znevýhodněné na trhu práce a dodržovat principy sociálního podnikání (viz výše). Nyní uvádíme do provozu koncept komunitního úklidu budov, kde je aplikován individuální a podpůrný program pro znevýhodněné osoby přímo na pracovišti. Chcete být součástí tohoto projektu, jako zaměstnanec, nebo jako zákazník? Kontaktujte nás!

  Za sociální podnik Limpio,
  Ing. Jan Blahota
  ředitel


  Plakátek - spolufinancování EU - pdf, ke stažení.